nu contează,
    Jan boxează
    şi Mariţa croşetează.